CT Maskin AB

Vi erbjuder tjänster inom entreprenad, transport & lantbruk. Vilket innefattar markarbeten, schaktning, enskilda avlopp, dränering, transporter med maskintrailer, transporter med växlarvagn, kantklippning, rundbalspressning, snöröjning. 

Bolaget har funnits i Varberg sedan 2019 och arbetar flitigt med dess tjänster vi utför. Vi  erhåller kunskapen och redskapen för att kunna leverera det resultat som kunderna efterfrågar.

Vi använder oss av de maskiner och redskap som är lämpade för jobben. Vi håller en modern maskinpark för att helatiden kunna prestera till 100%. Vi ser till att maskinförarna har den kompetens som de behöver samt de verktyg som fodras.

Hos oss är kunden i fokus och dess önskemål dem har. Vi tar ansvar från inledning av grundarbetet till färdigställt grundarbete.

Ni är varmt välkommna att höra av er vid frågor. Gå gärna in och kika på vår Facebooksida där vi kontinuerligt delar med oss av vår verksamhet.